REINTERPRETACJE | Wystawa osób studiujących w Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki

wernisaż
15.04.2024 r., godz.: 18:00

wystawa
15.04–05.05.2024 r.

Galeria Design UAP
ul. Wolnica 9

plakat REINTERPRETACJE
plakat REINTERPRETACJE

Wystawa prezentuje prace i projekty osób studiujących w Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki, dla których punktem wyjścia były rozważania na temat konkretnych dzieł innych osób artystycznych, postaw twórczych oraz różnorakich teorii i koncepcji z zakresu sztuki. Powstałe w ten sposób REINTERPRETACJE to prace, które wchodzą w dialog z innymi dziełami, w pewnym sensie hołdują im, lub też stanowią wobec nich opozycję, przybierając tym samym skrajnie krytyczne podejście. A czasem, po prostu, są rozwinięciem i uaktualnieniem pewnej myśli artystycznej. Niemniej jednak, każde z tych działań prowadziło do stworzenia prac i projektów o zupełnie autorskim charakterze, dając pole do budowania nowych i – co istotne – współczesnych form i znaczeń.

Cała wystawa utrzymana jest w czerni i bieli, podkreślając poetycki niekiedy wydźwięk zaprezentowanych na niej prac

Wszystkie prace powstały w ramach zajęć w Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki, której kierownikiem jest prof. dr hab. Rafał Łubowski, a asystentem mgr Aleksander Radziszewski.