Wdrożeniowo i Studyjnie_vol.6.
ZAPIS_idei, koncepcji, projektu Katedra Designu i Goście

finisaż
04.04.2024 r., godz.: 18:00

wystawa
09.03–06.04.2024 r.

Galeria Design UAP
ul. Wolnica 9

plakat wdrozeniowo i studyjnie
plakat wdrozeniowo i studyjnie

Oprowadzenia kuratorskie
sobota 09.03.2024 – godz.: 11:00
czwartek 04.04.2024 – godz.: 17:00

Kuratorki
Bogumiła Jung, Agnieszka Mazurek, Karolina Tylka-Tomczyk

Uczestnicy
Michał Filipiak, Jakub Garstkiewicz, Magdalena Grenda, Bogumiła Jung, Dariusz Kuźma, Agnieszka Mazurek, Małgorzata Paruch-Piotrowska, Bartłomiej Pawlak, Łukasz Stawarski, Kamila Szcześniak, Karolina Tylka-Tomczyk

Patronat
Stowarzyszenie Projektowe SPFP

Wdrożeniowo i Studyjnie_vol.6 / Katedra Designu i Goście
– porusza nowe wątki w prezentacji twórczości w obszarze WZORNICTWA.

Aktywność tarozpięta jest pomiędzy projektowaniem wielkoseryjnym dla przemysłu, poprzez realizacje krótkich serii, aż po eksperymentowanie w obiektach jednostkowych. Te wszystkie kategorie wzajemnie się dopełniają, tworząc szeroki, współczesny nurt wzornictwa, będący realnym wyrazem kultury materialnej naszych czasów. Pozwalają stworzyć tzw. wartość dodaną, wzbogacającą naszą rzeczywistość, poprawiając funkcjonowanie w niej na wielu różnych poziomach. Bo dizajnerzy u źródeł swej twórczości mają przede wszystkim wnikliwe skierowanie uwagi na potrzeby użytkownika – zwłaszcza tego o szczególnych wymaganiach.

Tegoroczny temat wystawy: ZAPIS_idei, koncepcji, projektu– prezentuje całe spektrum możliwej notacji tego, co istotne w projektowaniu. Zarówno na samym początku, kiedy powstaje notatka z zapisem myśli, rejestracja idei, szkic konceptu, rysunek – w całym bogactwie jego technik i form. A dalej ZAPIS następnych kroków: fragmenty rysunków i opracowań dokumentacji projektowej, niekiedy bardzo złożonej i wieloelementowej. Czasem powstają także makiety robocze i/lub modele przestrzenne, w różnych materiałach i modelowane w najrozmaitszych technologiach.

Każde działanie projektantów opiera się na zapisie kolejnych etapów procesu projektowego. Zaczynając od analizy i rozwijania myśli, poszerzania pola dla proponowanej idei, poprzez notowanie różnych wersji i sprawdzanie roboczych wariantów, badanie kontekstów, dookreślanie szczegółów, opracowywanie detali, aż po końcową weryfikację projektu i jego walidację. Dzieje się tak niezależnie, czy prace te prowadzone są indywidualnie, czy w mniejszym lub większym zespole. Każdy taki ZAPIS jest wizualną formą komunikacji – twórcy z samym sobą, ale także z innymi uczestnikami zespołu projektowego, z wykonawcami i finalnie – z odbiorcami.

Kolejną odsłoną tej komunikacji jest także opowieść o produkcie i wykreowany jego wizerunek, utworzony w trakcie promocji i reklamy. To on niekiedy tworzy najsilniejszy obraz przedmiotu, tworząc jego trwały ZAPIS w świadomości użytkowników.

Autorami wszystkich prac, zaprezentowanych na wystawie, są pracownicy naukowo-dydaktyczni, zatrudnieni w Katedrze Designu – na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz zaproszeni Goście.

Wystawę objęło patronatem Stowarzyszenie Projektowe SPFP – najważniejsza organizacja zrzeszająca osoby profesjonalnie związane z wzornictwem w Polsce, należąca do europejskiego stowarzyszenia BEDA-The Bureau of European Design Associations.

zdjęcie z wystawy Wdrożeniowo i Studyjnie_vol.6. zdjęcie z wystawy Wdrożeniowo i Studyjnie_vol.6. zdjęcie z wystawy Wdrożeniowo i Studyjnie_vol.6. zdjęcie z wystawy Wdrożeniowo i Studyjnie_vol.6. zdjęcie z wystawy Wdrożeniowo i Studyjnie_vol.6. zdjęcie z wystawy Wdrożeniowo i Studyjnie_vol.6. zdjęcie z wystawy Wdrożeniowo i Studyjnie_vol.6. zdjęcie z wystawy Wdrożeniowo i Studyjnie_vol.6. zdjęcie z wystawy Wdrożeniowo i Studyjnie_vol.6.