Efekty Uboczne

Koło Naukowe Kuratorstwa CURE(ators)
wystawa: 12–23.05.2021
miejsce: Galeria Scena Otwarta, ul. Szyperska 8

Zrealizowanie wizji dzieła, które pojawia się w głowie, przeniesienie idei — formy efemerycznej — w przedmiot, jest procesem żmudnym i trudnym. Kontrast myśli ze światem rzeczywistym powoduje niemierzoną niezręczność tworzącej ręki w porównaniu z biegłością wyobrażenia. Na stworzenie sztuki nie składają się tylko wewnętrzne procesy artysty, ale także cały fizyczny proces. Czasem nie wychodzi. Rodzi to całą gamę negatywnych emocji, ale też ma w sobie wiele pierwiastka ludzkiego — przenosi działania artystyczne w sferę życia codziennego. Życia, w którym się potykamy, mylimy, przewracamy, a nawet błądzimy. Czy ukończenie dzieła byłoby tak samo satysfakcjonujące bez doświadczania niepowodzeń na drodze tworzenia? Niedokończone prace są potrzebne w swojej zbędności. Przypominają o procesie, o rozwoju, o wyrzeczeniach, ale też o radości, jaką niesie zwieńczenie projektu.

Wystawa Efekty Uboczne stanowi formę przedstawienia trudności, jaka skrywa się za procesem twórczym artystów. Ta sfera porażek i prób w zwyczajowej narracji wystawienniczej jest niedostępna dla widza, któremu prezentuje się tylko efekt. Za tym przedstawieniem dzieł niedokończonych kryje się pewnego rodzaju zbliżenie autora i odbiorcy, porzucenie bariery w formalnej relacji artysty, dzieła i widzów oraz przyzwolenie na jest popełnianie błędów przez twórcę. Na wybrane prace wpływ miało wiele różnych czynników decydujących o zmianie statusu dzieła na nieudane. Nieoczekiwana pandemiczna rzeczywistość ograniczyła dostępność do materiałów, pracowni, czy infrastruktury uczelni. Pojawiła się presja, by sprostać zbyt wysokim wymaganiom narzuconym przez samego siebie. Zmienność i kruchość materii, z której tworzona jest praca, okazała się kolejną przeszkodą. Były też powody prozaiczne, osoby trzecie, wypadki i wpadki. Każda z tych prac kryje za sobą niepowtarzalną historię. Przestrzeń Sceny Otwartej zamienia się w miejsce dokumentacji słabości, pomyłek, frustracji, jednak sam fakt ukazania tych prac stanowi optymistyczny aspekt wystawy.

Artystki i artyści:
Adrian Kornijewski
Aleksandra Szajnecka
Franciszek Szyman
Jarosław Kozioł
Jaśmina Kamińska
Klara Woźniak
Klaudia Figura
Magdalena Tryba
Mona Wiśniewska
Olga Kucel
Wiktoria Dębińska
Viktoriia Lutsiv
Zuzanna Grochowska

Zespół kuratorski:
Zuzanna Boratyńska
Julia Dziewit
Ada Handke
Julia Kaczmarek
Weronika Krawczyk
Olga Kucel
Adrianna Rakowska
Zuzanna Tetera

Opiekun wystawy:
dr hab. Rafał Górczyński, prof. UAP

Oprawa graficzna:
Koło Naukowe Grafiki Projektowej SPOT