Miejsca Poznania |

Wystawa prac studentów

Architektury Wnętrz UAP

miejsce: Galeria R20, ul. Ratajczaka 20
wystawa: do 26.04.2018Dziewięćdziesiąt lat istnienia kierunku Architektura Wnętrz jest okazją do specjalnej prezentacji prac studenckich. Zachowując w pamięci dokonania z przeszłości na wystawie prezentowane będą głównie prace najnowsze, stanowiące twórczą reakcję na otaczającą nas przestrzeń.

Dla podkreślenia związku uczelni artystycznej z rzeczywistością najbliższego otoczenia, w większości, prezentowane projekty, dotyczą miasta Poznania. Tym samym chcemy zainteresować mieszkańców, potencjalnych inwestorów jak i władze Poznania do zapoznania się z propozycjami studenckimi powstałymi w pracowniach projektowych pod okiem doświadczonych pedagogów.

Na planszach i makietach zobaczymy wybrane prace dyplomowe i semestralne z katedry Architektury Wnętrz. Uzupełnieniem będzie prezentacja multimedialna poszerzająca spektrum tematyczne.

Kuratorzy: Piotr Machowiak i Emilia Cieśla
Koordynacja: Rafał Rzadkiewicz i Michał Bartkowiak