Retusz

wernisaż: 23.02.17 r., godz. 19:00
wystawa: 1.06–24.06.2017
miejsce: Galeria Duża Scena UAP
Galeria Mała Scena UAP
Al. Marcinkowskiego 28artyści: Marie-Lou Desmeules, John Heartfield, Chris Niedenthal, Artyści nieznani, Łódź Kaliska, Diana Lelonek, Zbigniew Libera, Paweł Łubowski, Gyula Pauer, Max Skorwider, Aleksander Wacławczyk, Filip Wierzbicki-Nowak, Krzysztof Wodiczko

kuratorzy: Mateusz Bieczyński, Piotr Grzywacz


Problem celowej modyfikacji obrazów sytuuje sztuki plastyczne w samym centrum „wojny o władzę nad obrazami”, która może przybierać różne formy. Świadomi tej prawidłowości artyści podejmują grę z pytaniem o „prawdę obrazu” nie tylko poprzez odrzucenie realizmu, ale także poprzez próbę uczynienia z politycznej strategii wizualnego retuszu, własnej metody twórczej. Przejęcie przez nich władzy nad obrazami przybiera różne formy i często służy demaskowaniu oficjalnej retoryki politycznej zawartej w instrumentalizowanych dziełach sztuki.

Szczególne miejsce na wystawie zajmują przykłady dzieł historycznych, które stanowią świadectwo różnorodnych praktyk modyfikacji obrazów podejmowanych w celach politycznych. Jednym z najstarszych przykładów są dzieła sztuki antycznej poddane dewastacji w wyniku zastosowania kary potępienia pamięci określanej mianem damnatio memoriae. Trwałość tej idei ukazuje również graficznie zniszczony wizerunek Erazma z Rotterdamu z okresu kontrreformacji. Innego rodzaju modyfikacją przekazu plastycznego było działanie na medium fotografii, którego najbardziej znanym przykładem są działania podejmowane na rozkaz Józefa Stalina.

Click here and download file about exhibition