SLACKSPACE |

Wystawa zbiorowa

wernisaż: 09.07.2021, godz. 18:30
wystawa: 09–18.07.2021, g. 13–17
miejsce: Scena Otwarta UAP, ul. Szyperska 8

Jedyny warunek jest taki, że nie można nazywać tego, co robimy sztuką
Allan Kaprow

Skala 1:1 / Urok / Światy sztuki (środowiska wspomagające sztukę) / Wspomagane ready mades i prototypy wspomagane przez świat sztuki / Autorstwo / Autonomia / Współczynnik sztuki / Naddatek kognitywny / Kompetencja / Gmachy pojęciowe / Dezaktywacja (estetycznej funkcji sztuki) / Bezinteresowny widz / Podwójna ontologia / Eskapologia / Wydarzenie / Wiedza specjalistyczna / Kultura ekspercka / Efekty zewnętrzne (korzystne i niekorzystne) / Eksterytorialna wzajemność /

Gra / Pokłosie / Hakowanie / Bezczynność (twórcza i wymowna) / Nieperformatywność Leksykon (w stronę krajobrazu leksykalnego przyjaznego dla użytkownika) / Furtka (loophole) / Muzeum 3.0 / Narratorstwo (mówienie o sztuce) / Obiektowość / Własność (prawa autorskie nie są dla użytkowników) / Jazda na barana (piggybacking) / Kłusownictwo / Profanacja
/ Bezcelowy cel / Wzajemne ready mades /Redundancja / Zmiana przeznaczenia / Slackspace / Specyficzna widzialność (lub specie artis) / Widz / UIT („use it together„) / Użytkologia / Zwyczajność (zwyczajność ≠ wydarzenie) / Użytkowość

artystki/artyści:
Marianna Andrzejewska / Mikołaj Dziurzyński / Julia Hazuka / Kamila Jagieniak / Kasia Kałaniuk / Danuta Kobylacka / Zuzanna Koluch / Olga Kucel /
Krzysztof Kędzierski / Zuzanna Koprowska / Hugo Kowicki / Paulina Młynarska / Grażyna Olejniczak / Julia Pędzieszczak / Przemysław Piniak / Paulina Przychodzka / Bona Stanulewicz / Maria Strze / Joanna Suppan / Sztefka Ewa / Jul Walkowiak / Xymena Zaręba / Ewa Zonik / Martyna Żelazna

organizacja: Piotr Macha

Prace powstałe wobec książki Stephena Wrighta „W stronę leksykonu użytkowania” w pracowniach Piotra C. Kowalskiego, Piotra Macha, Daniela Koniusza.