Katedra Grafiki UAP |

System

Wystawa stanowi autonomiczny projekt jak i jest nieodłączną częścią jako instalacja wystawy
Obszary Sztuki

Link do wydarzenia na facebooku

miejsce: Galeria Duża Scena UAP, ul. Wodna 24
wystawa: 21.05 – 30.06.2020
EN please see below


Pobierz katalog do wystawykurator: Maciej Kurak
#poznanwspiera
Miejskie Galerie UAP
Poznań Art Week – REMEDIUM
Konkurs im. Marii Dokowicz na najlepszy dyplom UAP


Artyści:

1. Andrzej Bobrowski
2. Agnieszka Maćkowiak
3. Milena Hościłło
4. Maciej Kurak
5. Radosław Włodarski
6. Urszula Szkudlarek
7. Martyna Pakuła
8. Piotr Szurek
9. Maryna Mazur
10. Aleksandra Kosior
11. Stefan Ficner
12. Maksymilian Skorwider
13. Dorota Jonkajtis
14. Grzegorz Nowicki
15. Krzysztof Balcerowiak
16. Michał Tatarkiewicz
17. Witold Modrzejewski
18. Tomek Jurek
19. Jarosław Janas
20. Maciej Kozłowski


SYSTEM

System jest zbiorem reguł, które mają na celu usprawnianie funkcjonowania społeczeństwa oraz podtrzymywanie obowiązujących wartości kultury. Próba wypracowania i utrzymania standardów zachowań społecznych jest już w samym założeniu utopijna, gdyż niemożliwe jest ustalenie ponadczasowych sposobów funkcjonowania. Systemy kulturowe, polityczne i społeczne, zwłaszcza z biegiem czasu, przestają przylegać do zmieniającego się otoczenia i stają się stereotypami. Tworzenie systemu nawiązuje do idei „lepszej rzeczywistości”, która również z czasem ulega deformacji i niejednokrotnie zanika. Systemy jako regulacje, które ułatwiają funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie, umacniają swoją pozycję często niszcząc swobodę i możliwość rozwoju. Jako uporządkowane zbiory służące określonym zasadom organizacji, umożliwiają akumulacje kapitału i gwarantują rozwój gospodarki wolnorynkowej. W takiej rzeczywistości są „maszynowym” sposobem organizacji pracy i życia, podstawą kultury industrialnej, opartej na powtarzalnych schematach ustanawiających kierunek rozwoju cywilizacji. System często pomaga w osiągnięciu danego celu, jednak kosztem podporządkowania się regułom. Jednostka dostosowując się do wytycznych zmienia swój sposób zachowania. Przyjęte reguły jakie narzuca system, modyfikują zamierzenia. Potrzeba wygodnego życia łączy się często z podejmowaniem pracy niezgodnej z zainteresowaniami, nie przynoszącej satysfakcji, dodatkowo zabierającej większą część prywatnego czasu.

Podobnie jak konsument, który będzie mógł nabywać więcej, gdy podporządkuje swoje wymagania do oferty, jaką rynek mu narzuca. Dlatego „z dobrodziejstw masowej produkcji korzysta się tylko, łącząc antyindywidualną pracę z równie antyindywidualną konsumpcją (…) Tak wreszcie produkcja standardowych przedmiotów przez ludzkie osoby wymaga również produkcji standardowych osób”


[...]

Maciej Kurak


Kliknij tutaj i pobierz cały tekst o wystawie


Click here and download file about exhibition